LumiaIcon »

I'm breaking in my Microsoft/Nokia Lumia Icon while on my trip to Japan

I'm breaking in my Microsoft/Nokia Lumia Icon while on my trip to Japan

Benedict Corpuz January 11, 2015 0

So far so good! #VZWBuzz #LumiaIcon #Lumia View this post on Google+

Read More »